Spring til indhold

HAVNERÅDET

Havnerådet har til opgave, at repræsentere brugerne, herunder foreninger, borgere, turisme, erhverv og købstæderne i Vordingborg Kommunes otte lystbådehavne og bidrage til, at fremme kommunikationen til havnens brugere og bidrage til, at fremme udviklingen indenfor turisme, erhverv og vandsport.
De otte lystbådehavne er:
Stege Havn, Klintholm Havn, Hårbølle Havn, Bogø Havn, Kalvehave Havn, Præstø Havn, Masnedsund Havn og Vordingborg Nordhavn.
Havnerådet er et dialogforum som kan høres i beslutninger, der har afgørende betydning for brugerne i Vordingborg Kommunes otte lystbådehavne, herunder også politikker og strategier der vedrører området.
Havnerådet er et konsensusbaseret dialogforum, som ikke arbejder på basis af afstemninger.
Havnerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen om de otte kommunale lystbådehavne.

Havnerådet har til opgave, at inddrage, høre og informere den brede brugergruppe, interessentgruppe og havn, som de repræsenterer i Havnerådet. Det betyder, at medlemmerne af Havnerådet forpligter sig til at repræsentere brugernes synspunkter, holde sig opdateret, svare på spørgsmål, være bindeled mellem Havneteamet og brugergrupperne gennem formidling og kommunikation både før og efter møder i Havnerådet og i almindelighed.

Næste møde afholdes 07. november 2024.