Spring til indhold

Idekatalog for lystbådehavne - Workshop 30.11.2023

Vi har brug for din hjælp!

Vi skal udarbejde et idekatalog for vores lystbådehavne, så vores havne kan være attraktive og funktionelle mange år ud i fremtiden.

Til det har vi brug for din viden og dine gode ideer.

Udover at komme med dine ideer, så får du også en status for arbejdet med investeringsplanen for havnene og en kort status på Klintholm havn og Præstø havn efter stormfloden i oktober.

Workshoppen foregår den 30. november 2023 kl. 17:00 – 20:00 i DGI-huset på Solbakkevej 42 i Vordingborg. 

Sammen med nogen af jer, har vi allerede udarbejdet SWOT analyser for alle lystbådehavne. Det gjorde vi i maj 2022. Dem kan du se her: SWOT-analyser udarbejdet maj 2022
I november 2022 var der borgermøde i DGI-huset om strategiplanen for havnene, som efter input og ideer fra borgere og brugere blev tilpasset.
Internt har vi i oktober 2023 afholdt en intern temadag for hele Teknik og Miljø og andre samarbejdspartnere, under navnet, Blå Torsdag, hvor ideerne også fik frit løb. 

Nu skal vi videre med et idekatalog, som hænger tæt sammen med investeringsplanen.
Input fra workshoppen skal bruges til lånefinansiering og fondsansøgninger de kommende år, så vores havne kan være attraktive mange år frem. Derfor er det vigtigt du kommer med dine bidrag, så vi sammen kan skabe attraktive havne. Workshoppen den 30. november 2023 bygger videre på de tidligere møder og strategiplanen.

Workshoppen er et led i processen for udrulningen af strategiplanen for havnene i Vordingborg Kommune, som blev besluttet af en enig Kommunalbestyrelse 1. marts 2023 og som vi nu er i gang med at omsætte til konkrete planer og handlinger. Strategiplanen og tankerne bag kan du læse her: www.vordingborg.dk/havneplan
Vi arbejder ud fra følgende fire temaer:

  • Havne for alle
  • Blå Eventyr /oplevelser
  • Grøn/blå biodiversitet
  • Grøn energi

Vi håber du har lyst til, at bidrage og sætte dit præg på Vordingborg Kommunes lystbådehavne, så vi sammen kan skabe et solidt og brugbart idekatalog.

Vi glæder os til at se dig!

Mange hilsner fra Havneteamet

Du skal tilmelde dig workshoppen på havneplan@vordingborg.dk senest den 23. november 2023.

Workshoppen er primært for dig der er bruger, virksomhed, forening eller har en anden interesse i en af Vordingborg Kommunes lystbådehavne.

Programmet vil indeholde:

  • Oplæg om investeringsplan for de otte lystbådehavne
  • Tilgang til idekatalog
  • Workshop
  • Opsamling på workshop og præsentation af ideer

Har du spørgsmål til ovenstående, så er du meget velkommen til, at kontakte Betina Nymand på 30 10 28 91 eller mail beny@vordingborg.dk