Spring til indhold

Processen

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune besluttede i 2022, at der skulle udarbejdes en strategi for prioritering af investering af kommunes havne. Arbejdet med en ny strategi for havnene blev igangsat i 2022, og endeligt vedtaget 1. marts 2023.

Selv strategiplanen kan du læse på forsiden af denne hjemmeside.

Link til strategiplan for Vordingborg Kommunes havne med tilhørende bilag, behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 1. marts 2023.

PROCESSEN:

For at planen skal blive brugbar og indeholde relevante emner og viden fra de lokale brugere af de respektive havne, blev der i juni 2022 afholdt en stor workshop, hvor Havnerådet, formændene for de lokale Havneudvalg, foreningspersoner fra de fire mindre kommunalt ejet havne, VISM (Visit Sydsjælland og Møn), FLID (Foreningen af lystbådehavne i Danmark), citymanagers fra de tre købstadshavne, samt medarbejdere fra Vordingborg Kommune deltog. 

På workshoppen blev der udarbejdet en overordnet analyse af de enkelte havnes styrker, svagheder, muligheder og trusler, såkaldte SWOT-analyser (Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats).  

SWOT-analyse udarbejdet af deltagerne fra workshoppen i juni 2022

De enkelte SWOT-analyser for hver havn kan desuden ses under de enkelte havne. 

Administrationen har gennem processen været i kontakt med sammenlignelige havne for at indhente viden og inspiration.  
Der er afholdt møder med Køge Havn og Rødvig Havn og indsamlet viden om især takster og faciliteter fra sammenlignelige havne i Danmark. 

I september er der afholdt en workshop med FLID (Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, VISM (Visit Sydsjælland og Møn/SydkystDanmark), interne maritime medarbejdere, forenings-, bosætnings-, turisme-, og erhvervskonsulenter.  

Løbende gennem tilblivelsen af strategiplanen har administrationen haft tæt dialog med FLID og VISM. Havnerådet er løbende blevet orienteret om processen og status på arbejdet med tilblivelsen af strategiplanen. 

Mandag den 7. november 2022 blev der afholdt et stort borgermøde med over 100 deltagere. På mødet var der oplæg fra:

Anja Valhøj, Centerchef Vordingborg Kommune

Jane Dam, Projektleder, ETKerteminde - Se oplæg

Martin HH. Bendner, Direktør, SydkystDanmark - Se oplæg

Jesper Højenvang, Direktør, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark - Se oplæg